مَلَک جان نعمتی

مَلَک جان نعمتی (۱۲۸۵-۱۳۷۲ شمسی)، بانویی وارسته و با شهامت، که سیر کمال معنوی را هدف غایی همه‌ی انسان‌ها می‌دانست و با پیروی از مشی استاد الهی، تمامی عمر را صرف خدمت به دیگران نمود.

بیشتر بخوانید

 

 

Language:  English   French