عکس‌ها

عکس‌هایی از شیخ‌ جانی با منسوبانش و در جلسات درس با مردان و زنان روستایی.

 


برنامه‌ی تلویزیونی کانال France 2 (به فرانسه)